Hotline : 038 998 5782
Chi tiết sản phẩm
Ren cấy

Loại: Thiết kế theo yêu cầu

Liên hệ038.998.5782

- Ren cấy tên tiếng anh là Helicoil với công dụng giúp tạo gen giả bắt ốc vít trên các thiết bị từ nhôm, nhựa

- Cung cấp đầy đủ tất cả các kích thước: M2*0,4*1D;  M2*0,4*1.5D;  M2*0,4*2D;  M2*0,4*2.5D;  M2*0.4*3D;   M3*0,5*1D;   M3*0,5*1.5D;   M3*0,5*2D;    M3* 0,5*2.5D;   M3*0.5*3D;   M4* 0.7*1D;   M4*0.7*1.5D;   M4*0.7*2D;    M4*0.7*2.5D;   M4*0.7*3D  ;  M5*0.8*1D;   M5*0.8*1.5D;   M5*0.8*2D;   M5*0.8*2.5D;   M5*0.8*3D;    M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M24…

- Chất liệu: Inox 304